Infolinka
+421 903 702 477
Kde nás nájdete
Trnavská 33/c | Bratislava
Kontaktujte nás
vydos@vydos.sk
Novinky
15.11.2016
Získali sme certifikát STN EN ISO 9001:2009, za systém manažérstva kvality pre kompletné služby v doprave, zasielateľstve, sprostredkovaní a špedícii.
13.1.2015
Opätovne sme získali certifikát STN EN ISO 9001:2008, ktorý je zárukou splnenia najvyšších požiadaviek v oblasti dopravy.
Kamion...

Politika kvality organizácie

Základnou orientáciou a cieľom spoločnosti VYDOS Bratislava, s.r.o. je byť tržnou a konkurencieschopnou spoločnosťou, ponúkajúcou služby vysokej úrovne a pre zákazníkov vytvárať spoľahlivé a silné zázemie.

Medzi hlavné strategické zámery patrí:

 • dodávať zákazníkom tie služby, ktoré spĺňajú alebo prekračujú ich požiadavky na kvalitu
 • predvídať očakávanie zákazníkov
 • spolupracovať s kvalitnými dodávateľmi

Vedenie spoločnosti sa k podpore vyššie uvedenej stratégie zaväzuje:

 • stratégiu ročne upresňovať do vykonateľných cieľov
 • vytvárať podmienky k splneniu týchto cieľov všetkým pracovníkom
 • ciele k naplneniu stratégie pravidelne mesačne kontrolovať
 • v prípade neplnenia cieľov vyvodzovať opatrenia
 • plánovať nevyhnutné zdroje pre plnenie cieľov
 • zvyšovať kvalifikáciu všetkých pracovníkov
 • trvale zlepšovať efektívnosť všetkých častí systému riadenia kvality
 • dodržiavať platné ustanovenia všetkých právnych a iných predpisov

Od zamestnancov vedenie spoločnosti očakáva:

 • dôsledné a presné dodržiavanie postupov stanovených dokumentáciou QMS
 • vysokú zodpovednosť za kvalitu vlastnej práce
 • predchádzanie chybám dôslednou sebakontrolou

Pracujeme:

 • zodpovedne
 • spoľahlivo
 • operatívne
 • efektívne
VYDOS Bratislava, s.r.o. | Trnavská cesta 33/c, 831 04 Bratislava | Slovensko